Privacybeleid


Groei! gaat zorgvuldig om met jouw gegevens en neemt de privacy van persoonsgegevens dan ook serieus.
De website www.groei-coachingpraktijk.be wordt beheerd door Groei! en een persoonlijk aangestelde websitebeheerder.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Groei! of rechthoudende derden. Het is verboden foto’s, teksten of eender welke andere inhoud te gebruiken, kopiëren, verspreiden of reproduceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Groei!.


Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring:


Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Groei! over jou verzamelt met als doel jou haar diensten en producten aan te bieden. Tinspireert gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.


Gegevens eenmanszaak:
Naam: Groei!
Adres: Nachtegaalstraat 14, 8820 Torhout
Ondernemingsnummer: BE0779.400.443


Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.


Door Groei! verzamelde persoonsgegevens:


Wanneer je via de website een formulier invult, een aankoop doet of een gebruikersaccount aanmaakt zal je gevraagd worden om jouw persoonsgegevens of die van je gezinsleden in te vullen. Deze gegevens tevens kunnen worden opgevraagd tijdens een kennismakingsgesprek. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt.


Dit kunnen de volgende gegevens zijn:


 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Ondernemingsnummer


Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?


 • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: om een factuur op te maken.
 • Telefoonnummer: om je te kunnen contacteren mochten er lastminute wijzigingen zijn.
 • E-mailadres:
  • Om je via e-mail de praktische informatie en updates over de door jou gereserveerde diensten te bezorgen. De communicatie verloopt gebeurlijk via e-mail.
  • Om je gebruikersaccount voor de webshop en leeromgeving aan te maken en te beheren.
 • Geboortedatum: voor de bepaling van leeftijdscategorieën bij activiteiten voor kinderen en voor het klantenprofiel aan te vullen.
 • De persoonsgegevens van gezinsleden: als contactgegevens bij activiteiten voor kinderen.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Groei! verbonden zijn of met enige andere partner van Groei!.


Groei! garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode


De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


De facturatiegegevens die worden achtergelaten of doorgemaild om opmaak van een factuur mogelijk te maken, worden bewaard. Enkel Groei! heeft toegang tot deze database. Er is een wettelijke verplichting facturen 10 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door haar gebruikte systeem bewaard blijven.

 

De persoonsgegevens die Groei! van jou ontvangt, zullen nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar Groei! waarop zij zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 4 weken, zal reageren.

 

In kaart brengen van jouw websitebezoek:

Door algemene, niet-persoonlijke, bezoekgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP-adres en browsergegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.
Er wordt op deze website ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Alle informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

 

Cookies


Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.


Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.


Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.


Nieuwsbrief


De emailadressen die worden gebruikt voor de nieuwsbrief van Groei! werden verkregen doordat het e-mailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website www.groei-coachingpraktijk.be, doordat een online formulier werd ingevuld, doordat er een gratis weggever werd gedownload, doordat er contact opgenomen werd via email of doordat er werd deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door Groei!. 


De e-mailadressen worden toegevoegd aan de mailinglijst via mailchimp.com.


Je kan je steeds afmelden van de nieuwsbrieven door een mail terug te sturen. Dit is nog niet mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Na de afmelding wordt je emailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.


Klacht

Klachten kan je steeds sturen naar maaike@groei-coachingpraktijk.be.


Je beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).